Årsmøte 2024 – Velkommen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MJØSA BÅTFORBUND TID: TIRSDAG 5.MARS KL. 18:30 STED: KLUBBHUSET PÅ VIKODDEN BÅTEIERFORENING, GJØVIK Årsmøteinnkalling er sendt til alle kontaktpersoner på e-post. Grunnet servering ber vi om påmelding …

Årsmøte 2023 – Velkommen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MJØSA BÅTFORBUND TID: TIRSDAG 7.MARS KL. 18:30 STED: KLUBBHUSET PÅ VIKODDEN BÅTEIERFORENING, GJØVIK Årsmøteinnkalling og vedlegg er sendt til alle kontaktpersoner på e-post. Grunnet servering ber vi …