Styret

RolleNavnE-postTelefonForening
Styrets lederEgil Hollandeholland@online.no
91703938
Hagavika Båtforening
Styrets nestlederKjell Bergjenserikberg@gmail.com
92402516
Hamar Båtforening
Fagansvarlig/sekretærAksel Aspelia_aspeli@hotmail.com
91879575
Mjøssamlingene
KassererAsle Skogstadasle.skogstad@gmail.com
95101155
Hagavika Båtforening
StyremedlemOla Reinsbyola@reinsby.no
92267900
Evjua Strandpark
StyremedlemHåvard Ødegårdstuenhav-ode@online.no
97406896
Lillehammer Båtforening

Årsmøteprotokoller

Møtereferater

NavnDato

MBF’s historie

Mjøsa Båtforbund ble stiftet i 27.juni 1981, og hadde som formål å være en felles organiasasjon for alle båtforeninger i Mjøsa og Vorma. I dag samler foreningen over 20 medlemsforeninger. Første formann i foreningen var Harald Sundheim fra Hamar Båtforening. Nåværende nestleder Kjell Berg fra Hamar Båtforening har sittet i styret helt siden oppstarten i 1981.

Fra midten av 70-tallet har fritidsbåtinteressen vært jevnt økende, både i antall båter og gjennomsnittlig båtstørrelse. Tilflyttere fra Oslo-området hadde med seg større båter, og det hadde god smitteeffekt. I dag er det registrert totalt ca. 10.000 fritidsbåter på Mjøsa og i tilstøtende farvann. De fleste av disse båtene er registrert i en båtforening, og de fleste båtforeninger er medlem av Mjøsa Båtforbund.

MJØSA BÅTFORBUND (MBF) er en felles interesseorganisasjon for båtfolket på Mjøsa og tilliggende vassdrag. Forbundets medlemsorganisasjoner er de fleste båtforeningene rundt Mjøsa, campingplasser og flere private båthavner.

MBF har som hovedformål er å arbeide for:

• Å være båtfolkets/båtforeningenes talerør overfor offentlige myndigheter.
• Å arbeide for fornyelse og vedlikehold av korrekt sjømerking i Mjøsa og Vorma.
• Å påvirke vannstanden i Mjøsa.
• Å medvirke til tilretteleggelse av friarealer langs innsjøen og elvene.
• Å medvirke til forebygging av forurensning av hele vassdraget.
• Å arbeide for flere gjesteplasser/-havner.
• Å spre aktuell informasjon til medlemmene.
• Å arbeide for et trygt og miljøvennlig båtliv.
• Å være en overordnet interesseorganisasjon i saker som angår flere av medlemmene.

Mjøsa Båtforbund kan også arbeide for andre relevante saker til medlemmenes beste.

Vedtekter