Styret

RolleNavnE-postTelefonForening
Styrets lederEgil Hollandeholland@online.no
91703938
Hagavika Båtforening
Styrets nestlederAksel Aspelia_aspeli@hotmail.com
91879575
Mjøssamlingene
KassererSveinung Bjerkemsveinung@torvhallen.no
95766344
Tangen Båtforening
StyremedlemLinda Solberglinda.solberg.69@gmail.com
41419633
Gjøvik Båtforening
StyremedlemAtle Rustadbakkenatle@rustadbakken.no
91639398
Brumunddal Båtforening
StyremedlemTore Nilssentorenilssen55@gmail.com
99645660
Hamar Båtforening

Årsmøteprotokoller

Møtereferater

NavnDato

MBF’s historie

Mjøsa Båtforbund ble stiftet i 1991, og hadde som formål å være en felles organiasasjon for alle båtforeninger i Mjøsa og Vorma. I dag (2024) samler foreningen 31 medlemsforeninger i Mjøsa og Vorma.

Fra midten av 70-tallet har fritidsbåtinteressen vært jevnt økende, både i antall båter og gjennomsnittlig båtstørrelse. Tilflyttere fra Oslo-området hadde med seg større båter, og det hadde god smitteeffekt. I dag er det registrert totalt ca. 10.000 fritidsbåter på Mjøsa og i tilstøtende farvann. De fleste av disse båtene er registrert i en båtforening, og de fleste båtforeninger er medlem av Mjøsa Båtforbund.

MJØSA BÅTFORBUND (MBF) er en felles interesse-/ paraplyorganisasjon for båtfolket på Mjøsa og tilliggende vassdrag. Forbundets medlemsorganisasjoner er de fleste båtforeningene rundt Mjøsa og flere private båthavner.

MBF har som hovedformål er å arbeide for:

• Å være båtfolkets/båtforeningenes talerør overfor offentlige myndigheter.
• Å arbeide for fornyelse og vedlikehold av korrekt sjømerking i Mjøsa og Vorma.
• Å påvirke vannstanden i Mjøsa.
• Å medvirke til tilretteleggelse av friarealer langs innsjøen og elvene.
• Å medvirke til forebygging av forurensning av hele vassdraget.
• Å arbeide for flere gjesteplasser/-havner.
• Å spre aktuell informasjon til medlemmene.
• Å arbeide for et trygt og miljøvennlig båtliv.
• Å være en overordnet interesseorganisasjon i saker som angår flere av medlemmene.

Mjøsa Båtforbund kan også arbeide for andre relevante saker til medlemmenes beste.

Vedtekter