Årsmøte 2024 – Velkommen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MJØSA BÅTFORBUND

TID: TIRSDAG 5.MARS KL. 18:30
STED: KLUBBHUSET PÅ VIKODDEN BÅTEIERFORENING, GJØVIK

Årsmøteinnkalling er sendt til alle kontaktpersoner på e-post.

Grunnet servering ber vi om påmelding til post@mjosabatforbund.no

Vel møtt!