❗️NAVIGASJONSVARSEL 6-2023: Anleggsarbeid utenfor Moelv❗️(Lukket)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 6-2023❗️

Anleggsarbeid utenfor Moelv (ny Mjøsbru)

Nye Veier og entreprenøren Keller vil i perioden fra uke 48 til uke 02 utføre prøvepæling i forbindelse med forundersøkelser til ny Mjøsbru. Den planlagte veistrekningen E6 Moelv-Roterud inkluderer en kryssing av Mjøsa mellom Moelv og Biri. I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet krysser litt lengre sør. Det er det søndre alternativet som nå skal undersøkes nærmere.

I anleggsområdet vil det være både taubåter, arbeidsbåter, lekter med pælerigg og lektere med utstyr i bruk. I tillegg vil det settes opp blåser for markering av ankerplassering og annet utstyr.  Det er kraftige dimensjoner på utstyret som skal brukes til prøvepelingen. Pelene som benyttes er ca 100 m lange og veier 100 tonn pr stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca 100 m.

Fartøy navn: METIS
VHF: Lytter på Kanal 16
Kontaktperson: Tor Heine Hvalby tlf. +47 906 54 349 for Nye Veier og Andreas Vermedal Tlf. +47 416 16 354 for Keller
Assistansefartøyet heter PELIKAN
Både METIS og PELIKAN er utstyrt med AIS, og er synlig via www.marinetraffic.no

Arbeidet vil kun pågå på dagtid (0700-1900), men det vil ligge lektere og utstyr ute i farvannet hele døgnet.

Av hensyn til sikkerheten til båtfolk oppfordrer Nye Veier alle som ferdes i nærheten av båten og utstyr til å holde god avstand. Arbeidet vil kunne medføre noe støy.

Fartøy og lektere er utstyrt med lanterner og dagsignal som forteller: «Begrenset evne til å manøvrere, hold avstand til meg»

Se mer informasjon om prosjektet via Nye Veier: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/e6-moelv-roterud/nytt-fra-prosjektet/na-starter-provepelingene-i-mjosa/