Vi anbefaler styreansvarsforsikring!

MBF har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemsforeninger som vurderer å tegne styreansvarsforsikring. MBF anbefaler styreansvarsforsikring!

Som styremedlem i en frivillig forening, for eksempel en båtforening, kan styremedlemmer bli holdt økonomisk ansvarlig for styrets beslutninger som påvirker foreningen. Som medlem i et styre vil du kunne bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle feil som styret gjør. Det kan for eksempel være at du har vært delaktig i en beslutning som har ført til et stort økonomisk tap for foreningen, og som styret kan klandres for. Dette gjelder uansett om verv er betalt eller uten betaling. En styreansvarsforsikring kan gjøre det lettere å rekruttere folk til styreverv.

Les mer om styreansvarsforsikring:
TRYG
Gjensidige
IF
Sparebank1/Fremtind

De aller fleste forsikringsselskaper tilbyr styreansvarsforsikring, enten alene eller i kombinasjon med større forsikringspakker.

MBF anbefaler styret i medlemsforeningene å tegne styreansvarsforsikring. Forsikringen begrenser ikke styrets myndighet, mandat eller handlingsrom, men gir styremedlemmene nødvendig trygghet.