Siste nytt

Fartsgrenser – Hva gjelder på Mjøsa?

12. oktober 2021

Dette er en debatt som kommer opp hver eneste sesong, med mange ulike meninger og oppfattelser. Hva gjelder egentlig i Mjøsa? Fartsgrensene på Mjøsa er fastsatt i egen forskrift: FOR-1973-09-14-3613 …

Mjøsfisket starter med unormal lav vannstand!

30. april 2021

Fra 1.mai starter årets Mjøsfiske. Mange sjøsetter i tiden som kommer og gjør seg klare for fiskesesong og båtsesong. Mjøsa Båtforbund vil gi en generell påminnelse om unormal lav vannstand …

Fritidsbåttrafikk i anleggsområdet på Minnesund

21. april 2021

Bane Nor og entreprenør PNC varsler at seilingsleden vil holdes åpen resten av anleggsperioden.  Mjøsa Båtforbund, Vorma Båtforening med flere deltok i det digitalt informasjonsmøte med Bane Nor i vinter. …

Luftledningen mellom Gjøvik og Mengshol er fjernet

21. april 2021

Farvannet mellom Gjøvik og Mengshol er nå ryddet, og trygt! Luftledningen mellom Gjøvik-Mengshol har tidligere utgjort en betydelig fare på lav vannstand. Våren 2019 ble det meldt om flere tilfeller …

Årsmøte 2021

22. mars 2021

INNKALLING: ÅRSMØTE MJØSA BÅTFORBUND Alle medlemsforeninger har fått tilsendt årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer pr. e-post. Har din forening ikke mottatt e-posten? Ta kontakt med oss på post@mjosabatforbund.no ———————————— Mjøsa Båtforbund informerer …

Vaktbåttjeneste under arbeid i Mjøsa

26. september 2020

ØPD AS (entreprenør) og Gjøvik kommune (oppdragsgiver) legger ny vannledning mellom Gjøvik og Redalen, langs Mjøsas vestre side. Del 1 (Redalen-Dalsjordet Nord) ble senket i juni. Nå står del 2 …