Vaktbåttjeneste under arbeid i Mjøsa

ØPD AS (entreprenør) og Gjøvik kommune (oppdragsgiver) legger ny vannledning mellom Gjøvik og Redalen, langs Mjøsas vestre side. Del 1 (Redalen-Dalsjordet Nord) ble senket i juni. Nå står del 2 og 3 for tur.

Mjøsa Båtforbund har mottatt en forespørsel fra entreprenør om bistand til vaktbåt-tjeneste under både transportetappen og senkeoperasjon i uke 40 og 41.

  • Transportetappen vil foregå fra søndag ettermiddag (4/10) til mandag morgen (5/10)
  • Senkeoperasjonen vil foregå fra mandag morgen (5/10) til tirsdag morgen (6/10)

Det er ønskelig med flere ressurser, både natt og dag.

Finnes det båtførere med tilgang på båt som ønsker å bistå i vaktbåttjeneste?
Dette er en god anledning til å tjene noen kroner til egen båtforening!
Vaktbåter vil ikke ha noen fysisk kontakt med sjøledningen, så alle typer båter kan benyttes.

Entreprenøren dekker drivstoffutgifter for hver båt.
Mjøsa Båtforbund vil motta en avtalt godtgjørelse fra entreprenør på utført vaktbåttjeneste. Denne godtgjørelsen deles med de båtforeningene som er representert.

Gi tilbakemelding til Mjøsa Båtforbund (e-post: post@mjosabatforbund.no):
– Navn (båtfører)
– Telefonnummer
– Tilgjengelige perioder (dag, natt, klokkesletter etc.)
– Båtforening

Mjøsa Båtforbund vil sette opp en vaktliste, som formidles til entreprenøren og de involverte. Mer informasjon vil da komme til den enkelte.

Mer informasjon om prosjektet:

NAVIGASJONSVARSEL 4-2020 (Oppdatert 22.09.20)