NAVIGASJONSVARSEL 4-2020

❗️NAVIGASJONSVARSEL 4-2020❗️

Sjøledningsprosjekt: Gjøvik-Redalen

Mjøsa Båtforbund ønsker å videreformidle utsendt informasjon fra Gjøvik kommune og entreprenør ØPD AS:

Det skal legges ny hovedvannledning mellom Gjøvik og Redalen. Totallengde 12,5 km. Forberedende arbeider har pågått siden februar 2020. Denne uken starter arbeidet med del 1.
Mer info i vedlagt dokument (oppdatert 17.06.20): Varsling anleggsområde i mjøsa_v3

Del 1 – Uke 24 Hovedvannledning Ø630 fra Redalen til Dalsjordet Nord (UTFØRT)
Uke 25 Pumpeledning spillvann fra Dalsjordet Nord til Dalsjordet Sør
Del 2 – Uke 30-31 Hovedvannledning Ø630 Fra Dalsjordet Nord (til ca 4 km mot Gjøvik)
Del 3 – Uke 35 Hovedvannledning Ø630 videre til Gjøvik
Gjennomføringen av senkingen er avhengig av vær og vindforhold.

Spørsmål? Kontakt:
Anleggsleder ØPD AS: Stig Rype, 480 49 993, Stig.rype@opd.no
Prosjektleder ØPD AS: Øyvind Tufte, 480 40 024, Oyvind@opd.no

Mjøsa Båtforbund oppfordrer alle båtførere som seiler i området Gjøvik-Redalen om å navigere med stor aktsomhet og forsiktighet i perioden arbeidet pågår.

Ved oppståtte hendelser, avvik fra oppgitt informasjon eller annet kan Mjøsa Båtforbund kontaktes pr. e-post: post@mjosabatforbund.no eller via kontaktskjema på vår nettside. Vi har en kontinuerlig god dialog med både oppdragsgiver og entreprenør.