NAVIGASJONSVARSEL 4-2020 (Oppdatert 30.07.)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 4-2020❗️

Sjøledningsprosjekt: Gjøvik-Redalen

Mjøsa Båtforbund ønsker å videreformidle utsendt informasjon fra Gjøvik kommune og entreprenør ØPD AS:

Oppdatert informasjon 30.07.20:

Senkeoperasjon utsatt i noen uker. Ny informasjon kommer før igangsetting.

—————————————————————————————————–
Ny senkeoperasjon nærmer seg. Del 2 av ledningsstrekket som går fra Dalsjordet Nord og ca. 4 km sørover, skal senkes i uke 31 (mandag 27/7-2020 til fredag 31/7 2020) inklusive forberedende og avsluttende arbeider. Gjennomføringen av slep og senkeoperasjon er avhengig av vær- og vindforhold. Eksakte tidspunkt for slep- og senkeoperasjon er derfor ikke fastsatt. Under slep og senkeoperasjoner vil det benyttes vaktbåter.

Mjøsa Båtforbund oppfordrer alle båtførere som seiler i området Gjøvik-Redalen om å navigere med stor aktsomhet og vise forsiktighet i perioden arbeidet pågår.

Ved behov for kontakt med anleggsleder under slep/senkeoperasjon, kontakt:
Fartøy:    ØPD ENTERPRISE 1
VHF:        Kanal 69
Telefon: 480 49 993

Spørsmål? Kontakt:
Anleggsleder ØPD AS: Stig Rype, 480 49 993, Stig.rype@opd.no
Prosjektleder ØPD AS: Øyvind Tufte, 480 40 024, Oyvind@opd.no

———————————————————————————————————————————

Det skal legges ny hovedvannledning mellom Gjøvik og Redalen. Totallengde 12,5 km. Forberedende arbeider har pågått siden februar 2020. Denne uken starter arbeidet med del 1.
Mer info i vedlagt dokument (oppdatert 22.07.20): Varsling anleggsområde i mjøsa_v4_220720

Del 1 – Uke 24 Hovedvannledning Ø630 fra Redalen til Dalsjordet Nord (UTFØRT)
Uke 25 Pumpeledning spillvann fra Dalsjordet Nord til Dalsjordet Sør (UTFØRT)
Del 2 – Uke 30-31 Hovedvannledning Ø630 Fra Dalsjordet Nord (til ca 4 km mot Gjøvik)
Del 3 – Uke 35 Hovedvannledning Ø630 videre til Gjøvik
Gjennomføringen av senkingen er avhengig av vær og vindforhold.

Lagring/riggområde:
ØPD AS har etablert et anleggsområde i sjøen utenfor Mengshol. PE-ledningene blir lagret bak gule markeringsbøyer. Disse er satt ut med maks avstand 200 m mellom bøyene (internasjonal standard). Det er gule blinkende lys på toppen av hver 2. bøye, som sjekkes ukentlig. I tillegg er det lyssatte bøyer i hjørnet, for å unngå at uvedkommende kjører inn i arbeidsområdet. Alle bøyer har påmontert refleks.

Ved oppståtte hendelser, avvik fra oppgitt informasjon eller annet kan Mjøsa Båtforbund kontaktes pr. e-post: post@mjosabatforbund.no eller via kontaktskjema på vår nettside. Vi har en kontinuerlig god dialog med både oppdragsgiver og entreprenør.