Skjær ved Vingnesbrua merket

Mjøsa Båtforbund har i dag merket et skjær ved Vingnesbrua på Lillehammer. Skjæret ligger på østre side, tett ved land, ca. 30 meter nord for brua. Skjæret har tidligere vært merket med en jernstake, men denne har trolig blitt ødelagt av isen og skjæret har vært umerket i mange år.

Skjæret er nå merket med bøye, type grønn lateral. Denne bøya skal altså holdes på styrbord side i leias hovedretning (mot nord). Merking er gjort med bøye slik at denne kan tas inn i tilfelle isgang.

GPS Posisjon: N 61°06.505’ E 010°27.513′