Sjøkart for Mjøsa – Se hvilke kart Mjøsa Båtforbund anbefaler

Mjøsa Båtforbund får stadig henvendelser vedrørende sjøkart for Mjøsa og Vorma og har laget en oversikt som er gjengitt nedenfor. Finn kartet som passer for deg før du reiser ut på Mjøsa.

Hvilket sjøkart er best for Mjøsa?
Mjøsa Båtforbund anbefaler å benytte nye elektroniske sjøkart som navigasjonshjelpemiddel på Mjøsa og Vorma. Det beste og mest korrekte elektroniske sjøkartet over Mjøsa og Vorma er kartet fra Navionics. Dette kartet kan benyttes på smarttelefon, nettbrett, PC eller de fleste elektroniske kartmaskiner. Kart for telefon / nettbrett kan lastes ned via App Store eller Google Play, mens kartbrikke til kartmaskin fås kjøpt hos blant annet Hamar Båtsenter og Mjøsservice AS på Gjøvik.

Appen til Android- og Appleenheter heter «Navionics Boating».

Finnes det papirkart?
Ja, det finnes ett godkjent papirkart for Mjøsa og Vorma. Dette kartet heter «Fritidskart over Mjøsa med Vorma» og ble utgitt av Mjøsa Båtforbund tilbake i 2005. Kartet har dessverre vist seg å inneholde mange feil og mangler hva gjelder både sjømerking og ikke minst dybdedata. Kartet er selvsagt nyttig fremfor å ikke ha et kart, men man vil oppleve avvik mellom kartet og virkeligheten, mange steder.

Hvorfor anbefales det ikke å bruke papirkartet? 
I årene etter 2005 har det blitt foretatt mange forbedringer av sjømerkingen av Mjøsa og Vorma. Det har nå blitt merket veldig mange nye skjær og grunner, som dessverre ikke er markert i disse papirkartene. I 2013 startet Mjøsa Båtforbund et stort prosjekt med ny sjømerking av Mjøsa og Vorma. Prosjektet pågår fremdeles. Mjøsa Båtforbund ser nå at papirkartet inneholder mange avvik i forhold til virkeligheten. Mjøsa og Vorma er nå altså er bedre merket enn hva papirkartet viser, og det vil derfor være avvik mellom kartet og virkeligheten. Vi ber derfor brukerne av papirkartet vise stor forsiktighet ved bruk av kartet til navigering.

Kort oppsummert:
Mjøsa Båtforbund anbefaler å benytte elektronisk sjøkart fra Navionics fremfor papirkartet. Det elektroniske kartet er til en hver tid oppdatert iht. virkelighetens sjømerking, og inneholder også mye mer nøyaktige dybdedata enn papirkartet.

Vi ønsker deg en trygg seilas på Mjøsa!

Har du flere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med kontakt med:
• Mjøsa Båtforbund på post@mjosabatforbund.no
• Eller Mjøsservice AS på post@mjosservice.no