Nye lanterner på Nessundet bru og Mjøsbrua

Etter flere henvendelser fra Mjøsa Båtforbund har brueierne Innlandet fylkeskommune (Nessundet bru) og Statens Vegvesen (Mjøsbrua) montert nye navigasjonslanterner på bruene. De gamle røde lanternene er fjernet, nå er det montert moderne LED-lanterner av typen SABIK LED 155. Dette er samme type lanterner som er benyttet på alle bruene på Minnesund. Disse lanternene har vist seg som svært gode.

Lanternene har ny farge; Hvit – slik internasjonal standard er for å markere beste gjennomseilingspunkt. Røde og grønne lanterner skal kun benyttes for å markere sidebegrensning.

De nye lanternene har lyskarakterestikk: Iso W 2s

Lanternene vil bli lagt inn i Kystverkets fjern-overvåkningssystem. Rettelser for elektroniske fritidsbåtkart vil komme ved neste oppdatering, trolig våren 2023.