Ny VHF-basestasjon på Mjøsa

I samarbeid mellom Mjøsa Båtforbund, Redningsselskapet (RSRK Mjøsa), AS Oplandske Dampskibsselskap (Skibladner), Øvre Romerike Brannvesen og Eidsvoll Hurdal Røde Kors og Innlandet politidistrikt ble det høsten 2020 sendt en felles henvendelse til Telenor Kystradio med oppfordring om dekningsutbygging for å sikre god VHF-dekning på hele Mjøsa og Vorma.

Nå er endelig ny VHF-basestasjon på Topphøgda satt i operativ drift!

Foto: Dekningskart over ny VHF-basestasjon

– Det er gledelig at vi kan informere om at en ny VHF-sender er satt i drift den 16. mai 2022, lokalisert på Topphøgda (50 m over terrenget), forteller Terje Hammer, leder av Telenor Kystradio.

På Telenor kystradios kanalplan vil den bli kalt MJØSA S, med to talekanaler CH16 (nød) og CH65 + selvsagt DSC. Mjøsa S dekker hele den sørlige delen av Mjøsa fra Tangen og ned til Minnesund, samt delvis opp mot Totenvika. Det har allerede i mange år vært VHF-dekning på Mjøsa nord. Her er senderen plassert på Bangsberget (49m over terreng), på kanalplan kalt MJØSA N. Mjøsa N har også to talekanaler CH16 (nød) og CH21 + DSC. Stasjonen dekker den nordlige delen av Mjøsa fra Svartnes opp mot Moelv, og delvis videre nordover.

– Dette er stor glede for oss. Nå er det dekning på hele Mjøsa, sier Egil Holland, styreleder i Mjøsa båtforbund. Det er veldig morro at vårt målrettede arbeid gir slike resultater.

Audun Tollum-Andersen, leder Radioinspeksjonen i Telenor Kystradio, er tilfreds med å kunne utvide dekningen ved landets største innsjø.

– Det har vært moro å få sette opp noe her i Innlandet, for vanligvis er det på kysten vi setter opp. Kystradioen har rundt 150 VHF-stasjoner, og nå har vi to på Mjøsa. Så nå dekker vi hele Mjøsa. Det var litt utfordringer med å få det til strømmessig, men nå er alt i orden, sier Tollum-Andersen.


Foto: Sveinung Bjerkem (MBF), Egil Holland (MBF), Aksel Aspeli (MBF og Skibladner) og Audun Tollum-Andersen (Telenor Kystradio) – Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad

Mjøsa Båtforbund ønsker å rette en stor takk til Telenor for at ny VHF-basestasjon nå er på plass, i operativ drift og at vi nå endelig har dekning på hele Mjøsa!

Pressemelding Telenor: https://telenor-no.mynewsdesk.com/news/ny-vhf-sender-trygger-baatlivet-paa-mjoesa-448975
Mediesak EUB: https://www.eub.no/det-er-mest-vanlig-langs-kysten-men-na-blir-ogsa-batfolket-pa-mjosa-hort-stor-glede-for-oss/s/5-136-393362