Ny jernbanebru bygges på Minnesund

I høst starter byggingen av nye Minnevika Jernbanebru over Vorma. Bane Nor er byggherre, mens arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC er entreprenør. Brua skal åpnes høsten 2023. Prosessen med ny bru over Minnevika har blitt vedtatt i planprogram i 2015 og reguleringsplan i 2016. Etter flott initiativ fra Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ble det endelig avholdt et informasjonsmøte mellom Bane Nor, KNBF, Mjøsa Båtforbund og flere lokale båtforeninger.

Fra Mjøsa Båtforbund stilte styreleder Egil Holland, samt styremedlemmene Aksel Aspeli, Håvard Ødegaardstuen og Ola Reinsby. I tillegg til KNBF deltok representanter fra båtforeningene i Vorma, Tangen, Lillehammer, Årnes, Hagavika og Evjua, samt representanter fra Mjøssamlingene.

Fra Mjøsa Båtforbund ble det lagt tydelig frem at vi forutsetter at seilingsleden for fritidsbåter holdes åpen i byggeperioden. Bane Nor kunne fortelle at de og entreprenøren var av en annen oppfatning, men at de hadde løpende dialog for å prøve å finne sikkerhetsmessige akseptable løsninger. Bane Nor la vekt på at man fremdeles var tidlig i prosjekteringsfasen. Bane Nor fortalte at de har lagt til grunn i kontrakten med entreprenøren at fritidsbåter skal kunne passere på bestemte tidspunkter (klokkeslett/dager er ikke fastsatt) i sommersesongen 2020, men at sesongene 2021 og 2022 pr. dags dato er mer usikre.

Bildet er hentet fra KNBF sine nettsider

Møtet var preget av stor bekymring og løsningsorienterte diskusjoner, men også kritikk mot Bane Nor. Årsaken til kritikken er at vi mener at våre 10.000 fritidsbåter og tilhørende båtfolk er blitt svært lite hensyntatt, med det faktum at Bane Nor har gitt entreprenøren mulighet til å holde elveløpet helt stengt for trafikk under byggeperioden. Bane Nor tok kritikken til etterretning. En total stengning er seilingsleder i byggeperioden vil bety at båtforeningene i Vorma stenges ute av Mjøsa, og at båtfolket i Mjøsa ikke vil ha muligheten til å besøke blant annet Eidsvoll, Svanfoss sluser og Årnes. Dette kan få store konsekvenser for båtforeningene i Vorma.

Vi vil likevel takke Bane Nor for konstruktiv og løsningsorientert dialog, og vi håper at alle innspill som kom frem på møtet blir tatt med videre til entreprenøren og blir vurdert. Vi er spente på å følge saken videre. Det er allerede avtalt nytt dialogmøte senere i høst…

For mer informasjon om prosjektet, se Bane Nor sine sider: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/venjar-langset/

For å se KNBF sin artikkel om saken, se: https://knbf.no/nyheter/item/minnevika-bru-skaper-utfordringer