NAVIGASJONSVARSEL 3-2019 (LUKKET)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 3-2019❗️

–ARBEIDET ER AVSLUTTET–

Høyspentlinjer over Vorma

Laje AS og Eidsiva Nett arbeider med nye høyspentlinjer over Vorma/Minnevika. Arbeidet vil pågå i hele sommer. Arbeidet utføres ved hjelp av et arbeidsfartøy. I tidsperiodene som linjene skal strekkes vil Minnevika være helt eller delvis sperret for gjennomseiling. Fartøy med høye master (seilbåter ol.) bes være spesielt varsomme.

Når linjene er oppe vil de ha 14 meter friseilingshøyde (samme som eksisterende linjer).

Kontaktinfo arbeidsleder Laje AS:
Tlf: 959 81 01