NAVIGASJONSVARSEL 2-2020 (LUKKET)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2020❗️ (LUKKET)

Umerket grunne utenfor Brumunddal

Oppdatering: 07.05.20
Merke satt ut. Frittliggende grunne/midtgrunne merke.
GPS pos: N 60°52,445’ E 010°55.543’


Under arbeid med utsetting av sjømerke utenfor utløpet av elva i Brumunddal 21.04. sjekket Mjøsa Båtforbund (MBF) ut et tidligere observert grunt område et godt stykke fra land i Brumunddal, i Furnesfjorden. Vi lokaliserte grunnen ca. 200 meter fra land – i direkte linje fra Skibladnerbrygga til toppen av Bangsberget. Grunnen ble målt til tørr på vannstand 2,30 HVM, det vil si ca. 15 cm vann over grunnen på nåværende vannstand (2,45 HVM).

Grunnen er pr. d.d umerket – men vil bli merket med frittliggende grunne/midtgrunnemerke i løpet av neste uke. På lav vannstand utgjør denne en stor fare for all båttrafikk, mens på normal sommervannstand utgjør den en fare for seilbåter med lang kjøl og større fartøyer, eksempelvis Skibladner. Grunnen blir merket på samme måte som tilsvarende skjær, eksempelvis Hamarskjæret, dybden er tilsvarende.

I mellomtiden henstiller vi båtfolk som ferdes i området om å utvise stor forsiktighet spesielt i dette området, og generelt i hele Mjøsa nå når vannstanden er lav.
GPS-Posisjon: N 60
°52,445’ E 010°55.543’

Grunnen er en lang grusrygg (15-20 meter lang, 2-3 meter bred, god dybde rundt). Grunnen har tidligere ikke vært registrert i fritidsbåtkartene. Grunna navngitt som «Brumundalsgrunna» i kartet ligger ikke i samme posisjon.  Mjøsa Båtforbund vil undersøke om denne grunna kan bestå av løsmasser etter arbeider med vannledning som har foregått i området de siste årene.

Ifølge ferske prognoser vil fra NVE/GLB vil Mjøsa begynne å stige langsomt i slutten av denne uken. Hvor raskt Mjøsa stiger avhenger av nedbør som kommer i ukene fremover.

1 kommentar til «NAVIGASJONSVARSEL 2-2020 (LUKKET)»

  1. Tilbakeping: Brumunddalsgrunna merket – Mjøsa Båtforbund

Stengt for kommentarer.