NAVIGASJONSVARSEL 2-2019 (LUKKET)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2019❗️

–ARBEIDET ER AVSLUTTET–

Grunnundersøkelser ved Mjøsbrua

Multiconsult AS arbeider med grunnundersøkelser for ny Mjøsbru. Arbeidet vil pågå i hele sommer. Arbeidet utføres ved hjelp av et fartøy og en arbeidslekter. Multiconsult ber om at lekteren ikke passeres nærmere enn bøyene som er lagt ut.

Friidsfartøy som passerer bes om å vise hensyn, og navigere med overvåkenhet.

Kontaktinfo arbeidsbåt:
Fartøy: BOREBAS
Lytter på VHF CH 16

For mer informasjon, se: https://www.ringsaker-blad.no/e6/samferdsel/mjosa/hold-avstand-til-ms-borebas-ved-mjosbrua/s/5-79-217956