❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2021: Unormal lav vannstand❗️ (LUKKET)

Mjøsas vannstand er betydelig lavere enn normal for årstiden. Årsaken er lite nedbør og saktegående snøsmelting i fjellet, dette gir lavt tilsig til Mjøsa. Samtidig tappes Mjøsa fremdeles som normalt for årstiden. Se NVE sine nettsider for detaljerte forklaringer knyttet til reguleringen av vannstanden i Mjøsa: NVE – Norges vassdrag- og energidirektorat

Vannstanden i Mjøsa reguleres av GLB (Glommen og Laagens Brukseierforening).

Mjøsa Båtforbund vil gi en generell påminnelse om unormal lav vannstand og minne om at sjømerkingen i Mjøsa tar utgangspunkt i normal sommervannstand. Dette betyr at båtførere må være ekstra oppmerksom på umerkede grunne områder. Vær forsiktige, bruk kartene aktivt og følg nøye med på ekkolodd. Avpass farten etter forholdene, dybder og sikt.

Mjøsas vannstand er i dag 120,00 m.o.h / 2,31 HVM
(Normal sommervannstand er 122,80 / 5,11)

På www.mjosabatforbund.no kan du følge Mjøsas vannstand LIVE (sanntid).

Vi ser frem til økende vannstand de neste ukene!