NAVIGASJONSVARSEL 1-2020 (LUKKET)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2020❗️ (LUKKET)

Oppdatering: 17.06.20: Overrett-merkene er nå montert igjen. Posisjon og seilingskurs er den samme.

 


Overrett-merker langs Vorma midlertidig fjernet

Grunnet Bane Nor sitt arbeid i landskapet langs ny jernbanetrase er følgende navigasjonsinstallasjoner i Vorma midlertidig fjernet:

ID: EI 2 Navn: Kommisrud 1 60 20.459 11 14.737 Overrett på kurs ≈ 015°/195°
ID: EI 1 Navn: Kommisrud 2 60 20.438 11 14.723 Overrett på kurs ≈ 015°/195°

Navigasjonsvarselet blir stående inntil merkene er re-etablert. Tidspunkt for re-etablering er ukjent. Merkene er midlertidig fjernet fra Navionics Europe fritidsbåtsjøkart.

Vi minner om viktigheten av å oppdatere kartene før oppstart av ny båtsesong.

Ved spørsmål. Ta kontakt med Mjøsa Båtforbund på e-post: post@mjosabatforbund.no