NAVIGASJONSVARSEL 1-2019 (LUKKET)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2019❗️ (LUKKET)

Siste (desember 2019): ARBEID PÅGÅR FORTSATT. Hias melder at arbeidet blir noe forsinket, og vil pågå til slutten av januar 2020. Vær observant på ledninger som ligger i vannet!!

HIAS IKS er nå i gang med planlagte arbeider i Mjøsa. Det skal legges ny drikkevannsledning fra Hias til Jessnes, samt at en gammel drikkevannsledning skal heves/fjernes fra Hias i sørvestlig retning. Det vil bli arbeider i området utenfor Hias og Hamar i sommer.

Drikkevannsledningens totale lengde er 6500. Den gamle ledningen er 2500m.

Båttrafikken anmodes om å ta hensyn til arbeidet (hold god avstand og avpass farten), og ferdes generelt varsomt i området. Utførende entrepenør er ØPD AS.

Alle ledninger som ligger i vannet er merket med gule spesialbøyer. Alle bøyer har refleks. Noen av bøyene har lys.

Ved spørsmål kan arbeidsfartøyet ENTERPRIS kontaktes via VHF CH 69/16, eller telefon 48049993.
Hias kan kontaktes på tlf: 95981397

For mer info, se: https://www.hias.no/nyheter/aktuelt/arbeidet-med-sjoledning-i-full-gang/?fbclid=IwAR2fuFtjF9hblwkGtPDCtIyBdzS2fMyx1-wsFk5J_nc5AxOQORuX7iY4Iz4