Mjøsfisket starter med unormal lav vannstand!

Fra 1.mai starter årets Mjøsfiske. Mange sjøsetter i tiden som kommer og gjør seg klare for fiskesesong og båtsesong.

Mjøsa Båtforbund vil gi en generell påminnelse om unormal lav vannstand og at sjømerkingen i Mjøsa tar utgangspunkt i normal sommervannstand. Dette betyr at båtførere må være ekstra oppmerksom på umerkede grunne områder. Vær forsiktige, og følg nøye med på kart/ekkolodd.

Mjøsas vannstand er i dag 120,01 m.o.h / 2,32 HVM
(Normal sommervannstand er 122,80 / 5,11)

På www.mjosabatforbund.no kan du følge Mjøsas vannstand LIVE (sanntid).

Vi ser frem til økende vannstand de neste ukene.