Luftledningen mellom Gjøvik og Mengshol er fjernet

Farvannet mellom Gjøvik og Mengshol er nå ryddet, og trygt! Luftledningen mellom Gjøvik-Mengshol har tidligere utgjort en betydelig fare på lav vannstand.

Våren 2019 ble det meldt om flere tilfeller der fritidsbåter hadde vært i kontakt med det som viste seg å være den gamle luftledningen på fergeruten Gjøvik-Mengshol. Ledningen ble brukt til å holde isråka åpen på vinterstid. Ledningen har ikke vært i bruk etter at fergesambandet ble nedlagt, men ledningen ble aldri fjernet. Med tidens løp har den løsnet fra bunnloddene, og flere deler av ledningen har vært synlig i vannflaten på lav vannstand. Mjøsa Båtforbund meldte saken inn til Gjøvik kommune sommeren 2019. Gjøvik kommune var svært positive til å ta tak i saken for å unngå potensielle ulykker med påkjørsel av ledningen.

Senhøsten 2020 engasjerte Gjøvik kommune dykkerentreprenøren Saastad AS/ Spiro Marine for å fjerne ledningen. Arbeidet ble utført i perioden 23.11-27.11.2020.
Entreprenøren melder i sin rapport at det ble fjernet ca. 2.000 m med luftledning og mellom 1.500-2.000 m med tilhørende tauverk.

Gjøvik kommune dekket kostnaden for arbeidet. Mjøsa Båtforbund takker Gjøvik kommune for at ledningen nå er fjernet!