Kystverket på Mjøsa

Som et ledd i «Merkeprosjektet Mjøsa/Vorma» ble det forrige uke utført et viktig arbeid på Mjøsa i samarbeid mellom Kystverket og Mjøsa Båtforbund. Formålet med besøket var å foreta posisjonsmålinger av alle navigasjonsinnstallasjoner. Målet er at posisjonsdataene skal inn i Kystverkets base, og dermed være et ledd i arbeidet med å utvikle et nytt offisielt sjøkart over Mjøsa og Vorma.

Torsdag 8. og fredag 9. august var Kystverket på arbeid i Mjøsa. Kystverket var representert med Senioringeniør Steinar Hansen fra region Sørøst. Mjøsa Båtforbund har i lang tid arbeidet med å få registrert alle navigasjonsinnstallasjoner i Kystverkets base. Med navigasjonsinnstallasjoner menes bøyer, staker, lanterner, innseilingslys i båthavner, fyrlykter etc. Kystverket v/ Steinar Hansen var på besøk på Mjøsa i oktober 2018, og ga da tydelig uttrykk for at han var både overrasket og imponert over resultatene av merkeprosjektet på Mjøsa og Vorma. Senere på høsten la Hansen frem merkeprosjektet på Mjøsa som et innlegg på Kystverket høstkonferanse i Ålesund, med gode tilbakemeldinger.

Arbeidet denne gang gikk ut på å registrere posisjonene på til sammen ca. 110 navigasjonsinnstallasjoner med påkalt DPOS-utstyr. Arbeidet var tidkrevende og krevde stor nøyaktighet. Arbeidet ble utført av Hansen, i sammen med styremedlemmer i Mjøsa Båtforbund. Torsdag deltok fagansvarlig Aksel Aspeli og styremedlem Kjell Berg, mens fredag deltok Aspeli og styremedlem Ola Reinsby.

Vi takker Redningsselskapet (RS Mjøsvekteren) som stilte opp med hurtiggående RIB og flinke båtførere. Dette gjorde at arbeidet gikk effektivt og trygt for seg.

Vi er spente på å se utviklingen i del-prosjektet om sjøkart videre. Neste ledd vil være involvering av Kartverket for å starte systematisk og nøyaktig dybdekartlegging.