Fritidsbåttrafikk i anleggsområdet på Minnesund

Oppdatert info 30.09.20:
SEILINGSLEDEN ÅPEN

Etter 6 ukers arbeidsperiode i seilingsleden er Minnevika nå åpen for gjennomseiling for fritidsbåter. Seilingsleden er merket med nord- og sørkardinal bøyer. Disse er utstyrt med solcelledrevet lyskilde. All gjennomseiling skal kun foregå mellom disse.
(Se rød strek i bilde/illustrasjon under)

Anleggsområdet er trangt farvann, og fartsgrensen innenfor området er derfor maks 5 knop. Av hensyn til anleggarbeidet, arbeidsbåter, pågående dykkerarbeider og av hensyn til andre passerende fritidsfartøyer ber vi alle om å følge fartsgrensen og vise aktsomhet i farvannet.

Hva er nytt siden sist?
Siden forrige periode har det nå blitt pelet 2 stk. midlertidige fundamenter midt i seilingsleden. Leden er nå smalere enn tidligere, og er merket opp mellom disse midlertidige fundamentene. Disse pelene skal fjernes mot slutten av byggeprosessen.

Utfyllende informasjon:

  • Seilingsleden mellom fyllingene er nå markert med kardinalbøyer (nord og sør kardinal). Disse bøyene er utstyrt med lyskarakterestikker for å sikre synlighet på natten. I tillegg er fyllingene merket med totalt 10 stk. gule spesialmerker. Det er strengt forbudt å trafikkere på innsiden av disse bøyene. Dette kan medføre stor risiko i forbindelse med arbeidet som utføres på fyllingene. All gjennomseiling skal foregå mellom oppsatte kardinaler.
  • Kardinalbøyer og gule spesialmerker er synlig i elektronisk fritidsbåtkart NAVIONICS BOATING (Kartlenke)   .
  • Seilingsleden kan bli delvis stengt, stengt eller innsnevret i korte perioder i forbindelse med arbeid eller anleggstrafikk i seilingsleden (mellom kardinalene). Entreprenør vil ha ha vaktbåter til stede.
  • Etter avtale skal all aktivitet i seilingsleden foregå med fartøyer/rigger/lektere som er godt merket med lanterner og dekksbelysning.
  • Mjøsa Båtforbund har en god løpende dialog med PNC og Bane Nor, og vil informere fortløpende ved endringer.

Opprinnelig innlegg:

Som kjent bygges det ny jernbanebru over Minnevika. Anleggsarbeidene begynte i august 2019 og ny jernbanebru vil etter planen stå ferdig høsten 2022. Mjøsa Båtforbund (MBF) har denne høsten deltatt på flere dialogmøter med Bane NOR og entreprenør Hæhre/PNC, og endelig har vi fått mer konkrete svar på hvordan båtfolket skal forholde seg til byggeprosjektet.

Gjennomseiling:
2020: Leden er i utgangspunktet åpen.
Ved sikkerhetsmessige behov vil seilingsleden kunne bli stengt i perioder.
2021: Leden planlegges å være åpen, men fremdriftsplanen avgjør dette. Avklaring for sesongen 2021 vil komme høsten 2020.
Sesong defineres som månedene juni, juli, august.


Bane NOR opplyser følgende punkter:
• Gjennomseilingsled/område vil bli merket med bøyer.
• Under perioder da leden er stengt vil det sannsynligvis bli benyttet lenser og bøyer for å stenge. Vakthold vil bli vurdert. Dette av sikkerhetsmessige årsaker for båtfolket.
• Under anleggsperioden kan det være noe kryssende anleggstrafikk over leden. Dette kan medføre korte stengeperioder.
• Anleggsfyllinger bygges nå i Minnevika. Når fyllingene er ferdig bygget vil avstanden imellom dem være ca. 225 meter. Fyllingene skal tas vekk når brua er ferdig bygget. Båtfolket oppfordres til å holde god avstand til arbeidsfyllingene.
• Brua skal bygges med såkalt «svevende peler», dette fordi at det ikke finnes fast fjell i grunnforholdene. Hver brupilar vil ha ulikt antall peler i forskjellige retninger ned i sand, leire og mudder. Summen av alle peler vil gi hvert brukar stabilitet og styrke.
• Overbyggingen av brua vil utføres med en spesialbygd støpevogn. Under støping over gjennomseilingsleden vil den bli stengt. I henhold til nåværende fremdriftsplan skal ikke hovedspennet støpes i sommermånedene, men dette kan endres. Brua skal støpes fra sør mot nord.
• Det er per dags dato ikke avklart om entreprenøren vil ta fellesferier.
• Skibladner vil ikke kunne seile igjennom anleggsområdet i byggeperioden.
• Bane NOR vil gå i dialog med Redningsselskapet, Røde Kors og Øvre Romerike Brannvesen med hensyn på beredskapsmessige gjennomseilingsmuligheter.