Anleggsområde på Minnesund

Som kjent bygges det ny jernbanebru over Minnevika. Anleggsarbeidene begynte i august 2019 og ny jernbanebru vil etter planen stå ferdig høsten 2022. Mjøsa Båtforbund (MBF) har denne høsten deltatt på flere dialogmøter med Bane NOR og entreprenør Hæhre/PNC, og endelig har vi fått mer konkrete svar på hvordan båtfolket skal forholde seg til byggeprosjektet.

Gjennomseiling:
2020: Leden er i utgangspunktet åpen.
Ved sikkerhetsmessige behov vil seilingsleden kunne bli stengt i perioder.
2021: Leden planlegges å være åpen, men fremdriftsplanen avgjør dette. Avklaring for sesongen 2021 vil komme høsten 2020.
Sesong defineres som månedene juni, juli, august.


Bane NOR opplyser følgende punkter:
• Gjennomseilingsled/område vil bli merket med bøyer.
• Under perioder da leden er stengt vil det sannsynligvis bli benyttet lenser og bøyer for å stenge. Vakthold vil bli vurdert. Dette av sikkerhetsmessige årsaker for båtfolket.
• Under anleggsperioden kan det være noe kryssende anleggstrafikk over leden. Dette kan medføre korte stengeperioder.
• Anleggsfyllinger bygges nå i Minnevika. Når fyllingene er ferdig bygget vil avstanden imellom dem være ca. 225 meter. Fyllingene skal tas vekk når brua er ferdig bygget. Båtfolket oppfordres til å holde god avstand til arbeidsfyllingene.
• Brua skal bygges med såkalt «svevende peler», dette fordi at det ikke finnes fast fjell i grunnforholdene. Hver brupilar vil ha ulikt antall peler i forskjellige retninger ned i sand, leire og mudder. Summen av alle peler vil gi hvert brukar stabilitet og styrke.
• Overbyggingen av brua vil utføres med en spesialbygd støpevogn. Under støping over gjennomseilingsleden vil den bli stengt. I henhold til nåværende fremdriftsplan skal ikke hovedspennet støpes i sommermånedene, men dette kan endres. Brua skal støpes fra sør mot nord.
• Det er per dags dato ikke avklart om entreprenøren vil ta fellesferier.
• Skibladner vil ikke kunne seile igjennom anleggsområdet i byggeperioden.
• Bane NOR vil gå i dialog med Redningsselskapet, Røde Kors og Øvre Romerike Brannvesen med hensyn på beredskapsmessige gjennomseilingsmuligheter.