Fritidsbåttrafikk i anleggsområdet på Minnesund

Bane Nor og entreprenør PNC varsler at seilingsleden vil holdes åpen resten av anleggsperioden. 

Mjøsa Båtforbund, Vorma Båtforening med flere deltok i det digitalt informasjonsmøte med Bane Nor i vinter. Her ble 2020-sesongen evaluert, samt informasjon om 2021 og videre i prosjektet informert. Det aller mest gledelige for båtfolket er at Bane Nor og PNC nå opplyser om at det ikke planlegges å stenge seilingsleden i de neste fasene av byggearbeidet. Arbeidet som har fåregått på vannet (pæling, spunsing og dykking) er nå i hovedsak ferdigstilt, og det vil ikke være nødvendig å holde leden stengt i lengre perioder slik fremdriftsplanen ser ut nå.

Seilingsleden er merket med nord- og sørkardinal bøyer. Disse er utstyrt med solcelledrevet lyskilde. All gjennomseiling skal kun foregå mellom disse.
(Se rød strek i bilde/illustrasjon under)


Anleggsområdet er trangt farvann, og fartsgrensen innenfor området er derfor maks 5 knop. Av hensyn til anleggarbeidet, arbeidsbåter, eventuelle dykkerarbeider og av hensyn til andre passerende fritidsfartøyer ber vi alle om å følge fartsgrensen og vise aktsomhet i farvannet.

Bane NOR opplyser:
Planer for arbeid vår og sommer 2021 som påvirker seilingsleden:
– Frem til i sommer vil leden gå der den går i dag, mellom de to midlertidige fundamentene (søylegruppene) i dypåra.
– I sommer vil jobbes på de to midlertidige fundamentene i hovedløpet. Det vil ikke jobbes samtidig på begge fundamentene, og leden kommer til å flyttes nord eller sør for dagens løp, avhengig av hvilken side det jobbes på. Hvert av disse tre alternative løpene er minst 20 meter bredt.

Videre planer
Det er ikke per i dag planlagt arbeid i resten av prosjektperioden (frem til åpning av Minnevika jernbanebru i 2023) som vil stenge leden i lengre perioder.
Ved arbeid som flytting av flåte/lekter eller flytting av leden kan det hende leden stenges i kortere perioder. Da vil det legges ut en båt i hver ende som gir instrukser til de som ønsker å krysse.

VHF:
I 2021 vil det ikke være mulig å kontakte flåten direkte på VHF. Det skyldes at vi ikke skal ha den samme aktiviteten på flåten i år, og derfor ikke kan garantene at henvendelser blir besvart.

 

Utfyllende informasjon:

  • Seilingsleden mellom fyllingene er nå markert med kardinalbøyer (nord og sør kardinal). Disse bøyene er utstyrt med lyskarakterestikker for å sikre synlighet på natten. I tillegg er fyllingene merket med totalt 10 stk. gule spesialmerker. Det er strengt forbudt å trafikkere på innsiden av disse bøyene. Dette kan medføre stor risiko i forbindelse med arbeidet som utføres på fyllingene. All gjennomseiling skal foregå mellom oppsatte kardinaler.
  • Kardinalbøyer og gule spesialmerker er synlig i elektronisk fritidsbåtkart NAVIONICS BOATING (Kartlenke).
  • Seilingsleden kan bli delvis stengt, stengt eller innsnevret i korte perioder i forbindelse med arbeid eller anleggstrafikk i seilingsleden (mellom kardinalene). Entreprenør vil ha ha vaktbåter til stede.
  • Etter avtale skal all aktivitet i seilingsleden foregå med fartøyer/rigger/lektere som er godt merket med lanterner og dekksbelysning.
  • Mjøsa Båtforbund har en god løpende dialog med PNC og Bane NOR, og vil informere fortløpende ved endringer.

Se tidligere sak fra 2020: https://mjosabatforbund.no/gjennomseiling_minnesund_brubygging/