Fartsgrenser – Hva gjelder på Mjøsa?

Dette er en debatt som kommer opp hver eneste sesong, med mange ulike meninger og oppfattelser. Hva gjelder egentlig i Mjøsa?
Fartsgrensene på Mjøsa er fastsatt i egen forskrift: FOR-1973-09-14-3613 Forskrift om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma
I Mjøsa gjelder en generell regel om maks 5 knop innenfor 100 meter til land. Utover dette er det ikke satt noen lovmessige fartsbegrensninger. Midt i Nessundet er man ikke innenfor 100m til land.
Men selvsagt, bruk sunn fornuft og ta hensyn! Kjenn din båt, og i hvilket fartsområde den lager mest eller minst bølger…
Fortøyning på utsiden av bølgebrytere (Nes, Gjøvik, Hamar etc.) er absolutt ikke å anbefale. På utsiden bør du faktisk kunne forvente bølger og bevegelse (enten pga trafikk eller vær/vind). Ønsker du likevel å fortøye på utsiden bør du legge legge merke til følgende gode råd:
• Fortøy med lange trosser
• Fendre godt, gjerne «myke» fendere
• Ha oppsyn med båten og vær forberedt på å flytte båten raskt
Noen steder (for eksempelvis Nes) er det anlagt fortøyningsbøyer på utsiden. Bruk disse!