Bedre AIS dekning på Mjøsa

Som et tiltak for å styrke beredskapen på Mjøsa har bruken av AIS (Automatic Identification System) vært i aktiv bruk de siste årene. Redningsskøyta RS 148 «Mjøsvekteren» benytter AIS, flere fritidsbåter har anskaffet AIS og hjuldamperen D/S Skibladner har hatt montert AIS siden høsten 2019. Alle fartøy med AIS kan følges LIVE via www.marinetraffic.com.

I 2018 donerte Mjøsa Båtforbund kr. 10.000,- til én ny AIS-basestasjon som ble montert på Hamar. Fra tidligere fantes én basestasjon på Gjøvik.

Denne sommeren har Mjøsa Båtforbund donert kr. 20.000,- til 2 stk. nye AIS-basestasjoner på Mjøsa. De nye basestasjonene skal plasseres i Lillehammer/Biri-området og Minnesund/Espa-området. Dette skal sikre god dekning over hele Mjøsa. Basestasjonene vil være montert i løpet av noen uker.

 

Stadig flere fritidsbåter ser nødvendigheten av å bli sett på sjøen, samtidig som det er viktig og interessant å kunne ha andre båter synlig i de elektroniske kartene. Vi anbefaler flest mulig fritidsbåter å anskaffe en enkel AIS sender/mottaker om bord.

AIS benytter VHF-båndet og rekkevidden skip-til-skip tilsvarer derfor VHF rekkevidden. Basestasjonene fanger opp AIS signaler fra alle fartøy innenfor sin rekkevidde. Seilingsrelatert informasjon sendes automatisk hvert 6. minutt, eller ved hver endring av denne informasjonen (endret kurs, fart, posisjon osv.)

Den viktigste fordelen med å ha AIS om bord er av beredskapshensyn: Din assistanse kan komme raskt til unnsetning, på rett sted, kun ved å følge din AIS informasjon.