ÅRSMØTET UTSETTES

VIKTIG INFORMASJON: ÅRSMØTET UTSETTES

På bakgrunn av den generelle situasjonen i Norge og distriktet vedr. smitte, har styret i Mjøsa Båtforbund besluttet å utsette forbundets annonserte årsmøte tirsdag 24.mars på ubestemt tid. 

Vi vil utforme årsberetning, regnskap, budsjett og andre årsmøtepapirer og sende dette ut til medlemsforeningene på et senere tidspunkt.