Årsmøte 2022 – Innkalling er sendt ut!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MJØSA BÅTFORBUND

TID: TIRSDAG 26.APRIL KL. 18:30
STED: KLUBBHUSET PÅ VIKODDEN BÅTEIERFORENING, GJØVIK

Årsmøteinnkalling og vedlegg er sendt til alle kontaktpersoner på e-post.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innmeldt til styret senest 29.03.22
Saker kan meldes inn via e-post: post@mjosabatforbund.no eller tlf. 91703938 (styreleder).

Grunnet servering ber vi om påmelding til post@mjosabatforbund.no

Vel møtt!