Årsmøte 2021

INNKALLING: ÅRSMØTE MJØSA BÅTFORBUND

Alle medlemsforeninger har fått tilsendt årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer pr. e-post. Har din forening ikke mottatt e-posten? Ta kontakt med oss på post@mjosabatforbund.no

————————————
Mjøsa Båtforbund informerer med dette om avholdelse av forbundets årsmøte for 2021.

Grunnet gjeldende smittevernrestriksjoner finner styret det dessverre ikke mulig å gjennomføre årsmøtet fysisk. Styret i Mjøsa Båtforbund ønsker å innkalle til avholdelse av årsmøtet via e-post, på samme måte som i 2020.

I utsendte dokumenter (e-post) beskrives årsmøtets agenda, praktisk gjennomføringsmetode, datofrister etc.
Alternative forslag til vedtak må sendes Mjøsa Båtforbund via e-post (post@mjosabatforbund.no) innen fristen som fremkommer i dokumentet.

Mvh
Styret i Mjøsa Båtforbund