Anleggsområdet på Minnesund – sommeren 2022

Bane Nor og entreprenørfelleskapet Hæhre/PNC varsler at seilingsleden for sommeren 2022 nå er etablert. Seilingsleden vil i utgangspunktet bli slik hele sommeren. 

Seilingsleden er fremdeles merket med nord- og sørkardinal bøyer. Disse er utstyrt med solcelledrevet lyskilde. All gjennomseiling skal kun foregå mellom disse.
(Se rød pil i bilde/illustrasjon under)

Anleggsområdet er å definere som trangt farvann, og fartsgrensen innenfor området er derfor maks 5 knop. Av hensyn til anleggarbeidet, arbeidsbåter og hensyn til andre passerende fritidsfartøyer ber vi alle om å følge fartsgrensen og vise stor aktsomhet i farvannet.

  • Anleggsområdet er markert med gule spesialmerker. Det er strengt forbudt å trafikkere på innsiden av disse bøyene. Dette kan medføre stor risiko. All gjennomseiling skal foregå mellom oppsatte kardinalbøyer.
  • Seilingsleden kan bli delvis stengt i korte perioder i forbindelse med arbeid eller anleggstrafikk i seilingsleden (mellom kardinalene). Entreprenør vil da ha ha vaktbåter til stede.

Mjøsa Båtforbund har en god løpende dialog med PNC og Bane NOR, og vil informere fortløpende ved endringer.

God sommer og god seilas!