Anleggsområdet på Minnesund – flytting av seilingsled

Bane Nor melder at seilingsleden (gjennomseilingen) under nye Minnevika Jernbanebru i dag 3.juni flyttes et løp mot vest. Se grønn pil.