❗️NAVIGASJONSVARSEL 5-2023: Sjøledningsarbeid utenfor Hias❗️(Lukket)

Oppdatering: 27.09.23

Entreprenør EB Marine melder nå at de planlegger utstrekk og senking av sjøledningen søndag 1.oktober (med værforbehold)

I denne forbindelsen forespør EB Marine om assistanse fra frivillige vaktbåter. Alle båter som stiller får dekket sine drivstoffutgifter via Mjøsa Båtforbund. Under senkingen av den 1,7 km lange sjøledningen vil det bli festet en tykk vaier over til land på Helgøya. Vaierspennet vil være ca. 1,5 km. Det vil si at hele strekket mellom Hias og Helgøya vil bli avsperret under selve senkeoperasjonen.

Beskrivelse av behov:

  • 2-3 vaktbåter på hver side. Minst en på hver side må være hurtiggående
  • Område: Vaierområde. Fra «senkebåt» til Helgøya
  • Planlagt senkedag: Mandag 25.09.202
  • Start:  Tidspunkt for vaktbåtene – kommer tilbake til dette. Anslått oppstart vaktbåter kl 10.00
  • Varighet for vaktbåter: 3-6 timer

Gjennomgang/ informasjon:

I forkant av operasjonen ønsker EB Marine en gjennomgang med alle vaktbåter. Dette infomøtet vil bli avholdt over Teams.

Mjøsa Båtforbund ber om snarlig tilbakemelding fra frivillige vaktbåter som kan stille opp på dette.

 


Hias IKS informerer om pågående sjøledningsarbeid utenfor Hias sitt anlegg i Stange kommune (sør for Hamar).

Under anleggsperioden vil det være etablert et merket anleggsområde utenfor Hias. Området er markert med gule spesialmerker med blinkende lys. Innenfor anleggsområde båtferdsel ikke tillatt. Innenfor anleggsområdet vil det ligge sjøledning både i vannflaten og nedsenket. All ledning i vannflaten er markert med bøyer (med lys) hver 12.meter.

Entreprenør for arbeidet vil være EB Marine. Ledningen som skal senkes er en PE-ledning med en diameter på 900 mm, og som er rundt 1780 meter lang. Hias’ nye vannbehandlingsanlegg ble igangkjørt vinteren 2021. Anlegget produserer drikkevann av god kvalitet, og tilfredsstiller alle parametere i EUs drikkevannsdirektiv og krav fra Mattilsynet. Det som gjenstår nå, er å få på plass ny inntaksledning. Dette arbeidet startet opp med etablering av riggplass 1. august og anleggsarbeider et par uker senere.

Hias kommer med ny informasjon når senkingen av ledningstraseen skal utføres.

Kontaktpersoner:
Hias IKS, byggeleder: Lars Lille-Mæhlum tlf. 917 63 312