❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2022: Sjøledningsprosjekt Furuberget-Hias❗️(Lukket)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2022 – OPPDATERING❗️

Sjøledningsprosjekt: Furuberget-Hias

Oppdatering 28.06.22:

Del 3 av ledningen er hevet i dag, 28.06.22. Ledningen vil i natt ligge midt i innløpet til Furnesfjorden (se gul strek på kart). Nedningen er totalt 2 km lang. Ledningen er merket med gule spesialmerker (med lys). I nordre ende av ledningen ligger en arbeidslekter.

Onsdag 29.juni fortsetter hevingen, og slep ned til Hias sitt anleggsområde på Stange. Mjøsa Båtforbund vil bistå med vaktbåter under slep.

Mjøsa Båtforbund oppfordrer båtfolket til å vise stor aktsomhet i området ledningen ligger!

 

———————————–

Opprinnelig info:

Hias IKS og entreprenør EB Marine AS skal i sommer heve totalt 3,8 km sjøledning (Ø900mm) utenfor Nedre Furuberget (Hamar VBA). Ledningen skal fraktes til anleggsområde utenfor Hias / Nordsveodden i Stange, og deretter skal deler av ledningen benyttes til nytt vanninntak og reserveinntak ved HIAS. Estimert tidspunkt jobben med heving/sleping av inntaksledning er medio mai – til medio juni og tidspunkt for senking av nytt vanninntak vil være ca. medio juli – til medio august.

Heving
Sjøledning blir hevet opp i dette området (blå strek). Anleggsområde vil være merket, det vil også være følgebåter.

Slep til Hias – anleggsområde i sjøen
Ledningen skal heves, deles og slepes i flere etapper. Første slep (kort del) er allerede gjennomført. Neste slep (ca. 1000 meter) ble utført i mai.

Det vil bli etablert et stort anleggsområde i sjøen ved Nordsveodden/Hias. Sjøledningene vil bli ankret opp innenfor anleggsområdet. Sjøledningene som ligger i vannflata vil være markert med godt synlige markeringslys. Båtferdsel innenfor anleggsområdet er ikke tillatt!

Senking
Utenfor HIAS skal det senkes 2 stk. Ø900mm-sjøledinger på hhv. ca.2,6km og ca.1,9km. Dette vil bli utført på slutten av prosjektet.

MJØSA BÅTFORBUND OPPFORDRER ALLE BÅTFØRERE SOM SEILER I OMRÅDENE VED NEDRE FURUBERGET OG VED NORDSVEODDEN/HIAS OM Å NAVIGERE MED STOR AKTSOMHET OG VISE FORSIKTIGHET I PERIODEN ARBEIDET PÅGÅR.

Ved behov for kontakt med anleggsleder under slep/heveoperasjon, kontakt:
Fartøy:    EM Marine (arbeidsbåter, lekter, slepebåt)
VHF:        Kanal 17
Telefon: 91626291

Spørsmål? Kontakt:
Byggeleder Hias IKS: Lars Lille-Mæhlum, 917 63 312, lars.lm@hias.no
Anleggsleder EB Marine: Martin Napierala, 916 26 291, martin@ebmarine.no
Mjøsa Båtforbund: 918 79 575 (fagansvarlig), post@mjosabatforbund.no