❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2022: Sjøledningsprosjekt Furuberget-Hias❗️(Lukket)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 2-2022 – OPPDATERING 25.10.22❗️

Sjøledningsprosjekt: Furuberget-Hias

Oppdatering 25.10.22

Hias informerer i kveld om at entreprenør EB Marine vil foreta senking av ledning fra 26.10.22.

Skissen viser hvor ledningen skal legges, og ønsket sikkerhetssone (rød sone). Ledningen er en Ø900mm-ledning på ca.2500m lengde.

Senking av inntaksledning vil pågå over ca.1-3dager (26-28.10.22), dette henger sammen med vær og eventuelle utfordringer som kan oppstå.

Ledningen som flyter vil være markert med lysbøyer.