❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2024: Anleggsområde i Tangenvika❗️

❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2024: Anleggsområde i Tangenvika❗️

Entreprenøren Implenia og Bane NOR arbeider med byggingen av Tangenvika jernbanebru. Arbeidet startet opp i 2023 og vil pågå de neste årene. I sommer vil det pågå arbeider i store deler av anleggsområdet, men det er lagt til rette for gjennomseiling i et merket område. 

Anleggsområdet er markert med gule markeringsbøyer. Det er ikke tillatt å seile innenfor markeringsbøyene – det kan medføre stor risiko! Inne i anleggsområdet benyttes blant annet røde fortøyningsbøyer og gule målebøyer.

 

Gjennomseilingen for fritidsfartøy er markert med rød og grønn lateralbøye. Gjennomseilingen ligger et stykke sør i anleggsområdet og avstanden mellom bøyene er ca. 100 meter. Anbefalt gjennomseilingskurs er 060* / 240*.

For å redusere risiko for bølger og skader på utstyr ber entreprenøren om at skiltet 5-knops fartsbegrensning i hele fjordens bredde respekteres. Begrensningen gjelder i området mellom 4 oppsatte (godt synlige) skilt på land.

Lektere og arbeidsfartøyer som er i bruk benytter dagsignal og navigasjonslanterner. Entreprenøren benytter også noen mindre arbeidsbåter i området. Arbeidsfartøyene (METIS, ENTERPRISE og PELIKAN) lytter på VHF Kanal 13.

Mjøsa Båtforbund oppfordrer alle båtførere som seiler i Tangenvika å navigere med stor aktsomhet og oppmerksomhet i hele anleggsperioden.

Les mer om prosjektet på Implenia (https://implenia.com/no-no/media/artikel/implenia-bygger-norges-lengste-jernbanebru-i-tangenvika/) og Bane Nor (https://www.banenor.no/prosjekter/alle-prosjekter/dobbeltspor-gjennom-stange-kommune/) sine nettsider.

Spørsmål? Kontaktinfo:
Mjøsa Båtforbund: Telefon (+47) 918 79 575 / E-post: post@mjosabatforbund.no
Byggherre (Bane Nor): Telefon (+47) 901 60 083 / E-post: Stange_utbygging@banenor.no
Entreprenør (Implenia): Telefon (+47) 97554000 / E-post: martin.schweizok@implenia.com