❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2023: Anleggsområde i Tangenvika❗️(Lukket)

❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2023: Anleggsområde i Tangenvika❗️

Entrepenøren Implenia er nå i gang med byggingen av ny jernbanebru over Tangenvika på oppdrag for Bane Nor. Arbeidet vil pågå de neste 3 årene. Nå er første fase i gang og det vil pågå anleggsvirksomhet i deler av Tangenvika sommeren 2023.

Sommeren 2023 vil ca. halve bredden i Tangenvika være avsperret som anleggsområde. Området er markert med flytende gule bøyer med hvite lys. Det er ikke tillatt å seile innenfor markeringsbøyene – det kan medføre stor risiko!

Oppdatering 29.mai 2023: For å redusere risiko for bølger og skader på utstyr ber entreprenøren om at skiltet 5-knops begresning i hele fjordens bredde respekteres. Begrensningen gjelder i området mellom 4 oppsatte (godt synlige) skilt på land.

 

Lektere og arbeidsfartøyer som er i bruk benytter dagsignal og navigasjonslanterner. Entreprenøren benytter også noen mindre arbeidsbåter i området.

Mjøsa Båtforbund oppfordrer alle båtførere som seiler i Tangenvika å navigere med stor aktsomhet og oppmerksomhet i hele anleggsperioden.

Sjømerkingen i Tangenvika vil ikke endres ytterligere denne sommeren. Ny info kommer ut før sesongen 2024.

Les mer om prosjektet på Implenia (https://implenia.com/no-no/media/artikel/implenia-bygger-norges-lengste-jernbanebru-i-tangenvika/) og Bane Nor (https://www.banenor.no/prosjekter/alle-prosjekter/dobbeltspor-gjennom-stange-kommune/) sine nettsider.

Spørsmål? Kontaktinfo:
Mjøsa Båtforbund: Telefon (+47) 918 79 575 / E-post: post@mjosabatforbund.no
Byggherre (Bane Nor): Telefon (+47) 901 60 083 / E-post: Stange_utbygging@banenor.no
Entreprenør (Implenia): Telefon (+47) 97554000 / E-post: martin.schweizok@implenia.com