❗️NAVIGASJONSVARSEL 1-2022: Unormal lav vannstand❗️(Lukket)

1.mai er endelig her, og Mjøsfiske-sesongen begynner. I år som i fjor er vannstanden i Mjøsa unormalt lav for årstiden.

Årsaken er lite nedbør og saktegående snøsmelting i fjellet, dette gir lavt tilsig til Mjøsa. Samtidig tappes Mjøsa fremdeles som normalt for årstiden. Se NVE sine nettsider for detaljerte forklaringer knyttet til reguleringen av vannstanden i Mjøsa: NVE – Norges vassdrag- og energidirektorat

Vannstanden i Mjøsa reguleres av GLB (Glommen og Laagens Brukseierforening).

Mjøsa Båtforbund vil gi en generell påminnelse om unormal lav vannstand og minne om at sjømerkingen i Mjøsa tar utgangspunkt i normal sommervannstand og høydene som er oppgitt i Merkeoversikten. Dette betyr at båtførere må være ekstra oppmerksom på umerkede grunne områder. Vær forsiktige, bruk kartene aktivt og følg nøye med på ekkolodd. Avpass farten etter forholdene, dybder og sikt!

Områder som normalt har god dybde er nå tørrlagt eller har svært grunt farvann!

 

Mjøsas vannstand er i dag 119,68 m.o.h / 1,99 m HVM
(Normal sommervannstand er 122,80 / 5,11 m HVM)

www.mjosabatforbund.no kan du følge Mjøsas vannstand LIVE (sanntid).

Vi ser frem til økende vannstand de neste ukene!