Økende vannstand i Mjøsa

ØKENDE VANNSTAND I MJØSA SOM FØLGE AV PROBLEMER MED FLOMLUKE I SARPSFOSS KRAFTVERK

Oppdatert 28.10.20: Mjøsa Båtforbund har igjen mottatt varsel fra GLB om økende vannstand i Mjøsa. Økningen skyldes også denne gang problemer med flomluke i Sarpsfoss kraftverk. Dette fører til at vannstanden i Glomma må reduseres, og følgelig vil vannstanden i Mjøsa og Vorma øke. 

GLB varsler denne gang at de vil søke NVE om tillatelse til å heve vannstanden i Mjøsa opp mot 5,85 HVM (Lokalskala)/ kote 123,54 moh. Dette tilsvarer middelflom i Mjøsa og vil være en ekstraordinær høy vannstand for årstiden. Dette er 60 cm over HRV (høyeste regulerte vannstand).

GLB ber om rask tilbakemelding dersom vannstand 5,85 HVM vil skape utfordringer for våre medlemsforeninger rundt Mjøsa.
Tilbakemeldinger kan sendes Mjøsa Båtforbund pr. e-post: post@mjosabatforbund.no, så vil vi videreformidle disse.

——–
Spørsmål om aktuell vannstand og prognoser kan rettes til GLBs vassdragsvakt. Tlf: 95182022, mail: vakt@glb.no
———

GLB regner med at Mjøsa vil nå 5,85 HVM innen et par dager. Vannstanden i Mjøsa kan forventes å ligge høyere enn normalt for årstiden en stund fremover.