Årsmøte 2021

INNKALLING: ÅRSMØTE MJØSA BÅTFORBUND Alle medlemsforeninger har fått tilsendt årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer pr. e-post. Har din forening ikke mottatt e-posten? Ta kontakt med oss på post@mjosabatforbund.no ———————————— Mjøsa Båtforbund informerer …

Vaktbåttjeneste under arbeid i Mjøsa

ØPD AS (entreprenør) og Gjøvik kommune (oppdragsgiver) legger ny vannledning mellom Gjøvik og Redalen, langs Mjøsas vestre side. Del 1 (Redalen-Dalsjordet Nord) ble senket i juni. Nå står del 2 …